Anasayfa / Hakkımızda

Hakkımızda

KURULUŞ

 

Kardelen Eğitim, Kültür, Geliştirme ve Yardımlaşma Derneği 6 Mart 2007 yılında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde faaliyet göstermeye başladı.

Eksene insanı alan temel yaklaşımıyla, şahsiyetli bireylerden oluşan şahsiyetli bir toplum inşasına katkı sağlamak ve ortak bir değer üretmek amacıyla yola çıktı…

 

VİZYON

Siyasi bir gaye gütmeksizin yurt içinde ve yurt dışında, başta Gölbaşı ilçesi ile Adıyaman ve çevresinde, toplumun tüm kesimlerine eğitim ve kültürel destek sağlamak, bireyler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı tesis ve temin etmek, topluma maddi ve manevi yardımda bulunmak, Gölbaşı’nda eğitim gören ilk, orta ve yüksek öğrenim öğrencilerinin toplumumuza ve ülkemize yararlı unsurlar haline gelmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır.

 

MİSYON

Yasalar ve uluslar arası sözleşmelerle güvence altına alınmış başta insan olmak üzere bütün varlıkların hakları konusunda toplumu bilgilendirmek, bu hakların kullanımında bireylere yardımcı olmak, mezkûr hakların ihlallerini kamuoyuna duyurmak ve ihlallere karşı her türlü hukuki mücadeleyi vermek. Toplumun birlik ve beraberlik yolundaki bağlarını güçlendirmek, bireyler arası yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik edici ve geliştirici faaliyetler yürütmektir.

İnsan haklarını, insan haysiyetiyle ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan, bu sebeplerde zülüm niteliği taşıyan: ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik, kültürel ve fiili her türlü engelin kaldırılması, zulme uğrayan başta insan olmak üzere bütün varlıkların doğalarını korunması amacıyla her türlü mücadeleyi vermektir. Kim tarafından, kime karşı yapılırsa yapılsın her türlü işkence, hakaret ve tecavüze karşı mücadele vermek: zalimleri ve zulmü teşhir etmektir.

Kardelen